HRM SERVICE

องค์กรของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ ?
- บริษัทเปิดใหม่ ยังไม่มีฝ่ายบุคคล..
- อยากได้ทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการงานบุคคลมาทำงานให้
- อยากลดค่าใช้จ่ายการจ้างงานบุคลากรฝ่ายบุคคล
- อยากแบ่งภาระงานบางส่วนออกไป เพื่อได้ทำงานอื่นเพิ่มขึ้น

เราสามารถสนับสนุนงานเหล่านี้ได้..
ทีมของเราเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีทีมดูแลเฉพาะทางในแต่ละส่วนงานให้กับองค์กรของท่าน
ตั้งแต่งานเอกสาร กฏหมายแรงงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และงานบุคคลอื่นๆแบบครบจบในทีมเดียว

ด้วยการทำงานภายใต้อุดมการณ์ของเรา รับรองว่าองค์กรของท่านจะได้ทีม HR ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์องค์กรของท่านอย่างแน่นอน
__________________________________________________________________________________


In case if we are the human resources department of your company,

how will we do it?
Powered by MakeWebEasy.com